U Općoj bolnici Zadar, Odjelu za radiologiju, Bože Peričića 5, Kliničkoj bolnici Merkur, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Zajčeva 19 i Kliničkoj bolnici "Sveti duh", Zavodu za radiologiju, Sveti duh 64, otvoreni su telemedicinski pristupni centri u kojima će se pružati telemedicinske usluge iz slijedećih medicinskih specijalnosti: neurologije, radiologoije, neurokirurgije i traumatologije.

Telemedicinske usluge koriste mogućnost slikovnog prikaza tijela (CT-a, MR-a i radiograma) te doktor može procjeniti potrebu za kompleksnim intervencijskim zahvatom i odlučiti na započinjanje specifičnog liječenja.

Tags: